Олимпиада математика-Областен кръг гр. Хасково

Учениците от 4 клас на НУ Отец Паисий участваха в

Областен кръг на

Олимпиадата по математика

1.Деря Сюлейман Мюмюне-4б

2. Венета Васкова Христова-4б

3. Петя Инатона Динкова-4а

dav