Изпити по НВО

изпити

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО И ДЗИ  ЗА УЧЕБНА 2019/2020 Г.

Подробности за НВО и ДЗИ (от сайта на МОН) 

___________________________________________________________________

I. Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както
следва:

ІV клас

Български език и литература   – 27 май 2020 г., начало 10,00 часа
Математика                                – 28 май 2020 г., начало 10,00 часа

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности