Документи

План-програма за действие за 2021 година за безопасност на движението по пътищата

Правила за предоставяне на дотъп до обществена информация по ЗДОИ

Учебен план

Вътрешни правила за защита на личните данни

Правила за квалификационната дейност

Стратегия за развитие на ОУ „П. Р. Славейков“ – 2021-2024

Спортен календар

Годишен план за дейността на училището 2020-2021г.

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Правила за квалификационна дейност

Правилник за дейността

Правилник пропусквателен режим 2020-2021г.

Програма_Превенция_ранно напускане

Училищна програма за равни възможности и приобщаване уязвими групи

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

Форми на обучение

Етичен кодекс

Административни услуги. Образци на документи