Във връзка с Националната програмата „Детско полицейско управление“ по инициатива на Министерството на вътрешните работи, в училище „Петко Р. Славейков“ с.Средногорци започна реализирането на дейности с учениците от IV и V клас под ръководството на ИДПС Елица Родопска и служители в РУ – гр. Мадан.
Идеите и темите са дългосрочни и са предназначени за двугодишно извънкласно обучение на деца от началните и прогимназиалните класове. Целта е чрез теоретични и практически занимания децата да получат знания и умения за опазване на своя живот и този на приятелите си; за справяне в трудни ситуации вкъщи, на училище и на улицата; за своите права и отговорности; за работа в екип, уважение и толерантност към другите.

Честит национален празник!

Трети март не е празник, а съдба!
С тържествени послания, изпълнени с гордост и патриотизъм, учениците от ОУ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ “ –  с. Средногорци почетоха смелостта и саможертвата за СВОБОДАТА.
Учениците от II група ЦДО с подкрепата на госпожа Veni Tahirova изработиха макета на паметника на Свободата.

Всички ние искаме децата ни да растат спокойни и щастливи!

И тази година учениците и техните учители подкрепят инициативата „Ден на розовата фланелка“… учим се взаимно да бъдем съпричастни, толерантни и добри.

 
Да бъдем добронамерени, толерантни и съпричастни!
Учениците от начален етап в ОУ „П. Р. Славейков“- с. Средногорци организираха благотворителна акция в подкрепа на деца, загубили дома си. За кратко време събраха хранителни продукти, играчки, дрехи и парични средства, с които закупиха телевизор за непознатите си връстници. Подкрепени от родителите и учителите си, предизвикаха топли усмивки в студените дни.
От нас зависи какво зрънце ще посеем в детските души!

Уважаеми ученици и родители, напомням Ви, че от понеделник – 04.01.2021 г. – учениците от 1 до 4 клас преминават към присъствено обучение в училище. А учениците от 5 до 7 клас продължават обучение в онлайн среда, съгласно заповедта на министъра на МОН – до 31.01.2021 г. При промяна на условията за обучение ще бъдете информирани своевременно!

И доброто продължава…????????????
С много любов и старание учениците от ОУ “Петко Р. Славейков”, с. Средногорци изработиха поздравителни картички за медицинските специалисти, служители и работници на МБАЛ “Проф. Д-р Константин Чилов”, гр. Мадан. С пожелания Новата година да донесе на всички здраве, мир, любов и благоденствие!

Уважаеми родители и ученици,

ОУ „Петко Р. Славейков“ Ви информира, че от 30.11 до 20.12.2020 година обучението ще се осъществява от разстояние в електронна среда. Седмичното разписание не се променя. Продължителността на учебните часове и междучасията ще бъдат публикувани на сайта на училището. Всички учебни часове ще се осъществяват в Microsoft Teams. Родителите, които ще ползват неплатен отпуск, за да помагат на децата си, да заповядат в училище за получаване на служебна бележка, че децата им са ученици и посещават редовно учебни занятия. При въпроси, възникнали с обучението в електронна среда на децата Ви, се обръщайте към класните ръководители. Оставаме на разположение за решаване на всички текущи проблеми. В условията на COVID-19 няма вариант, в който да няма негативи, но най-важното е да опазим живота и здравето на всички.

Ние от ОУ „Петко Р. Славейков“, с. Средногорци Ви пожелаваме здраве, търпение и разум, за да преодолеем по-бързо трудностите!

Успех!