Кой е срещу мен в мрежата

Кой е срещу мен в мрежата

През месец февруари в ПГРЕ „Г. С. Раковски” традиционно се организират събития и прояви с цел повишаване на дигиталната култура на учениците и превенция на тормоза и кибертормоза. Тази година старт на тези прояви беше даден на 13.02.2018 г. с прожекцията на филма „Кой е срещу мен в мрежата” на журналиста от БНТ Надя Обретенова пред учениците от VІІІ Г и VІІІ Е клас. Събитието беше организирано от Александра Танева – ученичка от Х Е клас в гимназията и
представител за област Бургас в Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето и училищния психолог. Гост на учениците беше госпожа Милена Николова – служител в Отдел „Мониторинг и контрол – южен“ – за област Бургас към ДАЗД, която представи пред учениците дейността на агенцията и ги информира за детския телефон на доверието 116 111. След прожекцията на филма, последва дискусия с учениците за опасностите в мрежата, в която те се включиха много активно.


Включете се в деня на розовата фанелка – #УЧИЛИЩЕ БЕЗ СТРАХ


ВКЛЮЧИ СЕ В ДЕНЯ НА РОЗОВАТА ФАНЕЛКА

#УЧИЛИЩЕ БЕЗ СТРАХ

Всяка година, в последната сряда на февруари, отбелязваме международния „Ден за борба с училищния тормоз“.

Тази инициатива започва през 2007 г., когато две момчета от Канада застават зад гърба на свой приятел и съученик, който бил тормозен, защото дошъл на училище с розово поло. Дейвид Шепърд и Травис Прайс купуват розови тениски и на следващия ден ги раздават на всички в училище, които дръзват да се включат. А те се оказали много.

Изгубени в тормоза

„Който се отнася към хората според това, което са – ги прави по-лоши.

Който се отнася към тях според това, което могат да бъдат – ги прави по-добри“ Гьоте

НИЕ РАБОТИАМ ЗА ДА ПРОМЕНИМ СТАТИСТИКАТА И ЗА УЧИТЕЛИ, И ЗА УЧЕНИЦИ…

Кликнете ТУК!!!

 

АНКЕТА ЗА ТОРМОЗА ОТ УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

Уважаеми ученици, всяка година ние учителите и служителите в ПГРЕ правим всичко възможно, за да няма тормоз на ученици в училище. За по-голяма яснота по въпроса моля попълнете анкетата. Прочетете внимателно всеки въпрос и отбележете верния според вас отговор.

ПОПЪЛНЕТЕ АНКЕТАТА КАТО КЛИКНЕТЕ ТУК

Тук няма правилни и неправилни отговори. От значение е само личното ви мнение и то е важно за нас. Изследването е напълно анонимно.

Благодарим ви за участието!

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище

ВЪВЕДЕНИЕ И ЦЕЛ НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ
Настоящият документ е изготвен от работна група в Министерството на образованието и науката с участието на представители на Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето, Националната мрежа за децата, фондация „Асоциация Анимус” и УНИЦЕФ – България. Документът има за цел да очертае рамките на единен механизъм за противодействие на тормоза, който да подпомогне училищата в техните усилия за справяне с това явление…

Целия механизъм

Ден за борба с тормоза в училище

Скъпи ученици, всяка година последната сряда на месец февруари е известна като „Ден за борба с тормоза в училище“. На този ден участниците са помолени да носят розово, за да символизират своята позиция и неприемане на тормоза в училище. За това призовавам всички ученици от гимназията, да се облекат в розово утре (сряда- 25.02.2015 г)! Колегите също е желателно да се включат! В голямото междучасие всички, които са облечени в розово, да слязат в двора на гимназията за снимка, която ще качим в сайта на гимназията!

Отново отбелязахме световния ден за безопасен интернет

На 10 февруари светът отбелязва Деня за безопасен интернет – една инициатива на Европейската комисия, която с годините излезе извън рамките на Европа, за да обхване над 100 държави на всички континенти. Денят за безопасен интернет се отбелязва вече 12 година. Традоционно и в нашето училище седмицата от 9.02 до 13.02.2015г. премина в запознаване на най-малките ни ученици – осмокласниците с това защо се организира този ден всяка година, какво е кибер тормоз, къде могат да търсят помощ, ако изпаднат в позиция на жертва при кибертормоз. Определени ученици от  9 клас пък разработват презентации по темата, най-добрите от които ще бъдат качени също на сайта! Има смисъл от такива часове! Учениците проявяват интерес и активност. Вижда се, че с желание коментират и изказват мнение по въпросите, а така също  с желание разработват свои продукти.

1 2http://1drv.ms/1zbbfnq

Гласувайте за проекта за харта на ценностите и правилата в училище, който най много ви харесва!

Учителите по информатика г-жа Нoра Кондева и Антоанета Вълкова представят на вниманието на всички ученици следните проекти на графично оформление на Хартата.

Моля, гласувайте за проекта, който ви харесва най-много до 06.02.2013 г. Проектът, който събере най-много гласове ще бъде одобрен за печат и след отпечатване, ще бъде поставен във всяка класна стая!

За харесали ви проект за харта може да дадете своя глас и на нашата фейсбук страница: Лицата на тормоза

Проект 1 Проект за харта на ценностите и правилата в училище
Проект за харта на ценностите и правилата в училище Проект 4
Проект за харта на ценностите и правилата в училище Проект за харта за ценностите и правилата в училище