Кой е срещу мен в мрежата

Кой е срещу мен в мрежата

През месец февруари в ПГРЕ „Г. С. Раковски” традиционно се организират събития и прояви с цел повишаване на дигиталната култура на учениците и превенция на тормоза и кибертормоза. Тази година старт на тези прояви беше даден на 13.02.2018 г. с прожекцията на филма „Кой е срещу мен в мрежата” на журналиста от БНТ Надя Обретенова пред учениците от VІІІ Г и VІІІ Е клас. Събитието беше организирано от Александра Танева – ученичка от Х Е клас в гимназията и
представител за област Бургас в Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето и училищния психолог. Гост на учениците беше госпожа Милена Николова – служител в Отдел „Мониторинг и контрол – южен“ – за област Бургас към ДАЗД, която представи пред учениците дейността на агенцията и ги информира за детския телефон на доверието 116 111. След прожекцията на филма, последва дискусия с учениците за опасностите в мрежата, в която те се включиха много активно.