Чао, Леонардо

 

Чао, Леонардо

 

Предварителна програма:

І Подготвителен етап: „Сенки от миналото”

  1. Проучване на литературни източници в библиотеката и информация от Интернет за откритията на Леонардо да Винчи.
  2. Издирване кои от идеите на Леонардо са реализирани от съвременната наука и техника.
  3. Изготвяне на презентация от събраните материали.
  4. Запознаване на всички участници в проекта с нея.

ІІ Реализиране на проекта: „Мечтата лети”

1.    Нарисувай твоята мечта за машината на бъдещето.

2.    Опитай се да си я представиш в действие.

3.    Направи макет на твоята машина от подръчни материали.

4.    Направи я красива и привлекателна.

ІІІ Заключителен етап: „Новите Леонардовци”

1.    Изработване на клип от работата по проекта и публикуване в сайта на училището и класовете.

2.    Изложба от изработените макети по време на Кирило – Методиевата десетдневка.

Проектът ще се реализира с ученици от два класа – ІІ „в” и І „а” от СОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Карнобат

 

Автори проект 

Любка Георгиева 

Парашкева Кибритева

Последни публикации