Пътуване с машината на времето

 

Пътуване с машината на времето

 

Предварителна работна програма

 

1.      Области на обучение: български език  и литература, математика, роден край, изобразително изкуство, домашен бит и техника, час на класа

 

2.      Цели:

                 а) Изобретяване на машината на времето в часа по Изобр. изкуство

                 б) Пътуване в миналото, настоящето и бъдещето на родния край

                 в) Интегриране на знанията от различни научни области

                 г) Изграждане на умения за работа в екип

                 д) Изграждане на умения за самоподготовка и самоконтрол

 

3.      Описание:

Проектът ”Пътуване с машината на времето” ще се проведе по следните теми в учебните предмети:

 

Български език и литература – Звук и буква “Шш”, Звук и буква “Кк”, Звук и буква “Хх”, Художествени текстове за пролетта, Запознаване с приказката като жанр

Математика – Събиране и изваждане на числата до 20 (без и с преминаване)

Роден край – Моят роден край, Да пазим родната природа, Трети март, Великден, 24 май – ден на българската просвета

Изобразително изкуство – Забавни образи, Горските животни в града, Любим герой, Натюрморт с цветя, Екологична карта

Домашен бит и техника –  Телефон, Автобус, Иде пролет, Пумпал, Весели животни

Час на класа – На улицата, Васил Левски, Опасност от играта с огън, Пътуване с обществен транспорт, Славим делото на Кирил и Методий

 

4.      Екипи:

Класът се състои от 25 ученика, разделени в 4 екипа по 6-7 ученика.

А) Планета – Магдалена, Даниел, Доника, Цветомир, Валентина, Кристиян

Б) Метеор – Вълко, Симона, Петя, Виктория, Георги, Катрин, Севилай

В) Спътник – Ралица, Елена, Емили, Седеф, Никола, Иван

Г) Звезда – Илайда, Димитър, Боян, Татяна, Неди, Божидар

 

Автор проект:Златка Атанасова – Ночева 

Последни публикации