Пътешествие с Машина на времето

 

Пътешествие с Машина на времето

 

Проектът ще се осъществи с ученици от 3“а“ клас, СОУ „Крум Попов”, град Левски и учениците от 3 „а“ клас на „ОУ „Иван Вазов“, гр. Видин.

 

Предварителна програма:

1.      Запознаване на учениците и родителите с идеята и целите на новия проект и мотивиране за участие.

2.      Обсъждане на предложения за начина на реализиране на проекта.

3.      Разделяне на екипите и определяне на лидер.

4.      Избор на посока, по която екипите ще „пътуват”.

5.      Име на екипите и изработване на отличителен знак /емблема/.

6.      Разпределяне на общи и екипни задачи.

7.      Изпълнение и събиране на материалите.

 

 

Дейности, свързани с реализиране на проекта:

1.      Гледане и обсъждане на подходящи филми.

2.      Търсене, четене на любопитни факти и разказване на материали по темата.

3.       Проучване забележителни личности от историята.

4.      „Пътуване” до най-интересните места по-света и у нас.

5.      Съчиняване на фантастични разкази и текстове по дадено начало.

6.      Изработване на макет на машина на времето.

7.      Рисуване и работа с програмата Paint, Power Point, Photo Story.

8.      Събиране на материали от проучвателната дейност и съставяне на „Детска енциклопедия на пътешественика”.

9.      Осъществяване на онлайн връзка между децата от двата класа.

10.  Финализиране на проекта и представяне пред родители и гости.

 

Автори проект

Росица Георгиева

Аничка Петкова

Последни публикации