Пътешествие на Tpclass с машина на времето

Пътешествие на Tpclass с машина на времето

 

Проектът ще се реализира с ученици от 4.а клас при 4.ОУ „Димчо Дебелянов“, Благоевград.

Интегративни връзки: БЕЛ, Час на класа, ИИ, ИТ, ЧП, ЧО.

Работна програма:

ДЕЙНОСТ

СРОК

Въвеждане в темата на проекта, избор на екипи, задачи.

Януари 2012

Изобретяването.

Моята машина на времето – рисунка в Paint, колаж от различни части, презентация.

Януари

Назад в миналото – колажи с програмата Auto Collage с изображения на исторически и географски забележителности.

Февруари

Поглед в бъдещето.

Училището след 100 г – електронна книга с ученически творби.

Аз след 20 години – съчинения по въображение, събрани в e-book.

Март

В Космоса – рисунки на хартиен носител/ Paint и клип с Moviе maker.

Април

В подземния свят – рисунки на хартиен носител/ Paint и презентация с PPP.

Април

Пътешествието на Tpclass – клип с ProShow gold за работния процес по проекта. Представяне пред обществеността.

Май

 

Класен ръководител:

ст. учител Тонка Панайотова

http://tpclass.webnode.com//

http://tpanayotova.web.officelive.com/default.aspx

Последни публикации