Планетата Земя – да напишем филм

 

Планетата Земя – да напишем филм  

 

1. Данни за екипа

Име на конкретния проект

Планетата Земя – да напишем филм

Ръководител на проекта

Евгения Крайчева

Месторабота

София, 73 СОУ „Вл. Граматик”

Длъжност

Старши начален учител

2. Данни за целевата група

Клас (класове), в който (които) се реализира проекта

ІІ а клас

Описание на целевата група

Групата се състои от 11 момичета и 19 момчета. Учениците са любознателни, питащи, търсещи и намиращи информация по много разнообразни направления, интересуват се много от темите за природата. Класът нямя опит в работата по проектно – ориентирания модел и по информационни технологи.

Има ли съгласие от родителите за използване на снимки на децата за популяризиране на дейността.

да

 

3. Данни за проекта

Тема на проекта

Планетата Земя – да напишем филм

Цел

Използване на различни източници за самостоятелно търсене, събиране, обработка на информация по темата. Оформяне и представяне на крайния продукт.

Задачи

 

–          Използване на проектно-ориентирания модел при работа с учениците

–          Използване на информационни технологии при изследотавелската работа в тематичния проект

–          Включване на родителите като партньори и подпомагане на положително отношение към проектно –ориентирания начин на работа и използването на информационни технологии

–          Изграждане на умения за работа в екип, планиране, взаимопомощ, толерантност

–          Прилагане на интердисциплинарен подход при реализиране на проекта

 

 

 

 

Краен продукт от дейностите по проекта

Презентация

Книжка

 

4. Предварителна програма на проекта

месец

Описание на дейностите

Организационен етап

Януари

  1. Представяне на идеята за проекта. Обосновка. План на дейностите.
  2. Екипите. Сформиране, роли, функции.
  3. Нашият филм – за какво, за кого, как, защо?

 

Оперативен етап

Февруари

  1. Машината на времето – в рисунки и макети.
  2. Информация по подтемите – събиране и обработка.

 

Март

  1. „Илюстриране” на събраната информация със собствени рисунки, постери, макети. Включване на родителите.
  2. Екипно представяне на събраните данни пред класа.

 

Април

  1. „Забавна енциклопедия за любознателните” – съставяне на логически задачи, ребуси, пъзели, лабиринти по темата.

 

Продуктивен етап

Май

  1. Оформяне на книжка.

10.Изработване на презентация.

11.Представяне на книжката и презентацията пред съученици и родители.

                                                                                       

 

 

Автор проект : Евгения Крайчева

Последни публикации