Митове и легенди за съзвездията

 

Митове и легенди за съзвездията

 

Обосновка за избора на темата:

 

            Астрономията е наука, която се приема с голяма доза любопитство от децата.Те с удоволствие изучават небесните тела и процесите, протичащи в тях.

Развиват се творческите им способности, поставени в ролята на откриватели.

Получават знания за физичната картината на света, за единството и многообразието в света.Изгражда се физичен стил на мислене.

 

Участници в проекта:

 учениците от 9а клас на СОУ” Любен Каравелов” Димитровград

 

Етапи на работата:

 

1.Уводна част.

Учениците се запознават с темата на проекта.Обсъждат се техните предложения и се набелязват задачите за изпълнение- февруари/ март.

2.Работна част.

В нея учениците правят своите разработки, презентации, табла, свързани със съзвездията.

Проучват интересни митове и легенди за съзвездията.Изработват техни модели с природни материали.Организират изложби-април/ май

3.Заключителна част.

Изработват дневници, в които всеки ученик описва своята работа.Изготвят презентация за цялостната дейност на учениците.Описват своя поглед към звездите, звездното небе и неговите съкровища-юни

 

Мото на проекта:

 

„ Хората имат звезди, които не са едни и същи.За някои,които пътуват- звездите са пътеводители. За други- те са просто малки пламъчета…Но всички тези звезди мълчат.А ти- ще имаш ли звезди, каквито никой друг няма….”/ Антоан дьо Сент- Егзюпери / 

 

Автор проект : Таня Ганева

Последни публикации