Междукултурен диалог за бъдещето

 

Междукултурен диалог за бъдещето

 

Екип от учители:

Станимира Паскова, преподавател по английски език;

Шон Микети, доброволец от Корпуса ная мира, месторабота – ОДК-гр.Кърджали;

 

Тема на проекта: Междукултурен диалог за бъдещето;

 

Описание: Учениците ще приемат нови, по-мащабни и глобални идентичности, за да съпреживеят другостта, разбирана като друга култура, начин на живот, светоглед, традиции и история, а именно – те ще се групират в два отбора:Европейци/Стария свят и Американци/Новия свят. Като изследователи и анализатори, те ще сравняват/оразличават двата свята, тръгвайки от настоящето в посока към близкото минало, представяйки го като селекция от артефакти и факти(фази 1 и 2). В последната фаза на проекта двата „свята” ще се слеят в общото Глобално Село на бъдещето и ще представят каква е бъдещата възможна реалност, която те са конструирали на база своя анализ и синтез на света тук и сега.

 

Предварителна работна програма:

 

Февруари:

Дейности – Групиране на двата отбора;

–      Изготвяне на въпросници;

–      Провеждане на анкета;

–      Обобщение на резултатите от анкетата;

Март:

Дейности – Проучвателна дейност он- и офлайн;

–      Създаване на страница с ресурси в Delicious/Bookmarking tool;

–      Изготвяне на презентации и онлайн постери с Prezi и Glogster;

–      Създаване на блог и качване на изготвените материали, учениците коментират и дискутират;

Април – Подготовка за 9 май – Деня на Европа;

 

 

Май

                – Младежки форум/конференция „Междукултурен диалог за бъдещето”;

–      Тренинг с Шон Микети и други доброволци на тема: „Стари и нови медии – традиции и перспективи. Как да използваме медиите за добри каузи”;

 

Юни

                – Организиране на изложба от селекция на артефакти и информационни материали, изготвени от учениците. Представяне на инсталация „Машина на времето”;

 

Автор проект : Станимира Паскова

Последни публикации