Машина на времето – 2Б клас

 

Машина на времето – 2Б клас

 

1. Данни за екипа

Име на конкретния проект

Машина на времето – 2 б клас

Ръководител на проекта

Валентина Коринова

Месторабота

73. СОУ „Владислав Граматик“ град София

Длъжност

учител

2. Данни за целевата група

Клас (класове), в който (които) се реализира проекта

2 клас

Описание на целевата група

Ученици от 2 клас

Има ли съгласие от родителите за използване на снимки на децата за популяризиране на дейността.

да

 

3. Данни за проекта

Тема на проекта

Машина на времето

Цел

Създаване на трайни проучвателски интереси, които да доведат до разширяване  мирогледа и повишаване нивото на комуникативните и речеви умения на учениците

Задачи

Писане на съчинение

Изработване макет на машина

Проучвателска и събирателска дейност

Творческа дейност – създаване на хартиен и електронен дневник

Представяне пред аудитория

Краен продукт от дейностите по проекта

Дневници с материали по изследваните теми; макети на машините на времето на учениците; представен проект в електронен вид;

 

4. Предварителна програма на проекта

месец

Описание на дейностите

Организационен етап – съобщаване за отворения проект и уведомление до родителите

Януари

Съобщаване на деца и родители за предстоящите дейности;

 

Оперативен етап –

Февруари

Съчинение на тема – „Ако имах машина на времето, къде щях да пътувам и какво ще правя там“‘

Рисунка – Моята машина

Рисунка – Мястото, където ще пътувам

Сформиране на екипи според интересите, заявени в съчиненията. Обобщаване на 6 отбора

Рзпределяне по екипи по интереси след обобщаване желанията на учениците

Март

Работа по избраните теми от всеки ученик; събиране на информация и споделяне и описание в дневниците, които пътуват от дете на дете;

Изработване на баджове за екипите

Април

Изработване на машините

Изработване на електронен дневник

Подготвяне на въпроси и награди за родителите

Продуктивен етап

Май

Представяне пред класа; представяне на дневниците и елктронните варианти пред родителите; Закриване на проекта с открит урок и награждаване на участници и гости.

 

 

 

Автор проект : Валентина Коринова

Последни публикации