История и традиции на град Шивачево

 

История и традиции на град Шивачево

 

Клас: IX в клас

Ръководител: Румен Андреев

СОУ „Георги Каравелов”; гр. Шивачево

 

1. Области на обучение

История и цивилизация, Информационни технологии, Български език и литература.

2. Цели

1. Запознаване с историята на града

·       Създаване на информационен сайт за града и неговата история;

·       Създаване на презентации в помощ на обучението по история и цивилизация;

2. Усвояване на знания и компютърни умения, съобразени с учебното съдържание по Информационни технологии.

3. Интегриране на знания от различни научни области.

4. Интегриране на технологиите в обучението.

5. Изграждане на умения за работа в екип, за водене на диалог и обсъждане на мнения и предложения.

6. Изграждане на умения за самоконтрол и самооценка.

3.Етапи на работа

 

I ЕТАП – ПОДГОТВИТЕЛЕН /ЯНУАРИ/

 

·       Представяна на проекта пред учениците, целта, сроковете и начина на реализирането му.

·       Оформяне на екипите за отделните изследователски отдели:

-отдел „Археология“ – праисторическа,антична,археология на средните векове;

-отдел„История“ – българско национално възраждане,съвременна история;

–  отдел „Изкуствознание и етнография“

– отдел „ Илюстративен фонд“

– отдел „ Художествено оформление и техническо обслужване“

·       Набелязване на задачите за всеки екип.

 

 

 

 

 

II ЕТАП – ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ /ФЕФРУАРИ – МАРТ /

 

· изследоватеска работа на екипите;

· обработка на информацията;

· изработка на постер за представяне на работата на екипа;

· създаване на страница в сайта на училището относно проекта;

 

III ЕТАП – ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН / АПРИЛ – ЮНИ /

 

· обобщаване дейноста на екипите;

· изготвяне на презентации;

· изготвяне на информационния сайт;

· представяне на проекта в училищния вестник;

 

Автор проект : Румен Андреев

Последни публикации