Историята и традициите на моя роден град

 

Историята и традициите на моя роден град

 

1. Данни за екипа

Име на конкретния проект

„Млад географ” и „Млад екскурзовод”; „Млад историк” и „Рекламен агент”

Ръководител на проекта

Лиляна Шаламанова и Маргарита Гергева

Месторабота

СОУ „Св. св. Кирил и Методий”

Длъжност

главен учител – начален етап и старши учител – начален етап

2. Данни за целевата група

Клас (класове), в който (които) се реализира проекта

II „А” и III „Б”

Описание на целевата група

22 ученици от II „А” с изявени познавателни интереси в сферата на географските особености на родния край;

20 ученици от III „Б” с познавателни интереси в областта на историята на родния край и начините за популяризирането и

Има ли съгласие от родителите за използване на снимки на децата за популяризиране на дейността.

Да, родителите са запознати подробно с проекта на специална родителска среща и са попълнили нужните декларации

 

3. Данни за проекта

Тема на проекта

„Историята и традициите на моя роден град”

Цел

  1.  Запознаване с историята, местоположението, забележителностите на Велинград.
  2.  Запознаване с известни личности, живели и творили в нашия град.
  3.  Разработване на албуми и викторини за историческото и географско минало на Велинград.
  4.  Интегриране на знанията от различни учебни области.
  5.  Изграждане на умения за работа в екип, за водене на диалог и обсъждане на мненията и предложенията.
  6.  Изграждане на умения за самоконтрол и самооценка.

 

Задачи

Запознаване на учениците ни с географията и историческото минало на Велинград като част от България, с неговата уникална природа, климатично разнообразие, исторически паметници и личности влияещи върху тяхното национално самочувствие.

Краен продукт от дейностите по проекта

Албуми, презентация и вестниче отразяващи дейностите, които ще извършваме по време на проекта

 

4. Предварителна програма на проекта

месец

Описание на дейностите

Организационен етап

март

създаване на организацията, формиране на екипите и запознаване в детайли с програмата

Оперативен етап

април

работа по план и дневниците

май

целево посещение на исторически и географски обекти

май

отбелязване годишнината от раждането на Вела Пеева, посещение на Историческия музей носещ името и; посещение на исторически забележителности

Продуктивен етап

юни

представяне на презентацията и другите крайни продукти в „Бизнес център” Велинград

 

Автор проект : Лиляна Шаламанова

Последни публикации