Звездни пътешественици

 

Звездни пътешественици

 

Клас – I в клас

Кл. ръководител Пенка Дюлгярова

СОУ „Нешо Бончев”; гр. Панагюрище

 

Огромният Космос винаги е бил и ще бъде притегателна сила за малки и големи. Няма дете, което в детството си да не е мечтало да стане космонавт или летец. Няма човек, който равнодушно да гледа безмълвното нощно небе и да не пожелае да стигне звездите.

И няма да има  такъв, който да не пожелае да се повози на машина на времето…ако му се удаде възможност. Ние имаме тази възможност и ще се  възползваме. Напред  към…звездите!

 

3.Цели
 

Нашата машина на времето ще ни помогне да преодолеем време и пространство и да стигнем звездите. Нашата крайна цел ще бъде звездата на училището SCHOOL NESHO BONCHEV  в съзвездието Персей. Отправяйки се към нея   ние ще наблюдаваме безкрайния Космос. По нашия космически маршрут ще научим  и видим много.

 

·         По достъпен и интересен начин ще  разширим диапазона на възприятията и разбиранията на децата за безкрайния Космоса чрез интердисциплинарно обучение  и  интегриране  на  знания от различни научни области;

·         Ще изобретим Машина на времето;

·         Ще пътешестваме из необятния  Космос;

·         Ще изработим  електронен  пътеводител на звездните пътешественици чрез интегриране на технологиите в обучението ;

·          В процеса на работа ще изградим  умения за работа в екип,  водене на диалог, обсъждане на мнения и даване на предложения;

·          Ще изградим умения за самоконтрол, самооценка и зачитане на чуждо мнение.

В своя проект ние ще решаваме  проблеми чрез достъпни, интересни и творчески задачи, използвайки нагледни пособия, рисунки, макети, филмчета, съпровождайки всеки обект с кратки и подробни коментари, за да могат децата да възприемат новостите.
 

Области на обучение

Български език и литература, изобразително изкуство, домашен бит, човекът и обществото, човекът и природата, час на класа, информационни технологии.

 

 

Етапи на работа:

 

I ЕТАП-ПОДГОТВИТЕЛЕН  /януари 2012г./

·         Представяне на проекта пред учениците. Въвеждане в сложната проблематика. Мотивация и формиране на интерес към предстоящата работа.

 

·         Оформяне на екипите. Набелязват се основните задачи на всеки екип. Всеки екип разполага със своя емблема и план на дейностите.

 

·         Запознаване на  родителите с проекта, целта и начина на представянето му. Избор на доброволци,  които ще помагат на екипите  и консултант /учител по астрономия/, който ще консултира екипите.

 

II ЕТАП  – ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ /февруари-април 2012г./

 Дейности , насочени към реализиране на задачите на проекта от вида на :

Ø  Изработване на Машината на времето;

Ø  Създаване на костюм на звездния пътешественик;

Ø  Създаване на звезден маршрут;

Ø  Създаване на разказ в картини/комикси/  на тема „ Пътуване с машина на времето”;

Ø  Изложба от рисунки-среща с извънземни;

Ø  Lego-конструиране на космически летателни апарати-превозни средства от бъдещето;

Ø  Изготвяне на  пано/макет «Космос».

Ø  Рисунки в програма Paint -изработване на колажи;

Ø  Наблюдение на звездното небе през училищния телескоп;

Ø  Изработване на макети от пластилин, хартия, др материали;

Ø  Съвместна дейност с клуб” Видях небето”;

Ø  Екскурзия- посещение на Планетариум и Роженската обсерватория;

Ø  Космическа математика и др.

 

 

III ЕТАП- ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН  /май 2012 год./:

ü  обобщаване на дейността на екипите, обработка и оформяне на презентации;

ü  оформяне на албум ;

ü  проучване мнението на родителите за проекта, оценка на работата , ползата и готовността им  за включване в  следващи проекти –  анкетни карти;

ü  изработване на електронен звезден пътеводител, обобщаващ  работата по проекта;

ü  Открит урок  «Звездни пътешественици».

 

 

Отразяване на работата по проекта:

 

o изработване на постери, с които ще се представи проекта в училището;

o информация  за  работата по проекта в училищния вестник „Щъркелово гнездо”;

o разработване на уеб страница на проекта в сайта на класа;

o издаване на вестник на класа „Звездни пътешественици”.

 

 Форма на представяне на резултатите:

 

1. Компютърна презентация – звезден пътеводител

2. Албум „Звездни пътешественици”

3. Постер


Автор проект : Пенка Дюлгярова

Последни публикации