Европейски замъци – Баба Вида и Миравет

 

Европейски замъци – Баба Вида и Миравет  

 

1. Данни за екипа

Име на конкретния проект

Европейски замъци – Баба Вида и Миравет

Ръководител на проекта

Илиана Т. Илиева-Дъбова

Месторабота

Българско неделно училище „Свети Седмочисленици“ Тарагона

Българско неделно училище „Св.Св. Кирил и Методий“ Барселона

Длъжност

БНУ Тарагона – ръководител, учител

БНУ Барселона – учител

2. Данни за целевата група

Клас (класове), в който (които) се реализира проекта

Трети

Описание на целевата група

Участниците в проект „Машината на времето: Европейски замъци – Баба Вида и Миравет“ са ученици от две български неделни училища в Испания – „Свети Седмочисленици“ в Тарагона и „Св. Св. Кирил и Методий“  в Барселона. Децата са на различна възраст, но голямата част от тях се обучават в трети клас. Към екипите изявиха желание да се присъединят и деца от други класове и възрасти. Участниците са на 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 години. Екипите от двете училища не могат да работят заедно в реално време и всички заедно поради обективни причини – разстоянието между двата града е 100 км. Училището в Барселона провежда  занятия в събота, училището в Тарагона  – в неделя. Контактите между екипите ще се осъществят  (при взиамно желание) във време, избрано от децата и в края на проекта, когато се предвижда обща екскурзия до замъка Миравет.

Има ли съгласие от родителите за използване на снимки на децата за популяризиране на дейността.

Да

 

3. Данни за проекта

Тема на проекта

 

Цел

Учениците да бъдат изследователи и откриватели на Новото. Да осъзнаят приликите и отликите между историята на двете страни и култури. Да се даде възможност на децата да обогатят и разширят знанията си по роден език. Да осъзнаят себе си като част от българската общност.

Задачи

 1. Да се проучат крепостите и заобикалящата ги природна среда чрез използване на различни  източници на информация.
 2. Да се запознаят учениците с начина на живот на хората в крепостите в минали исторически епохи.
 3. Учениците да осъзнаят приликите и отликите между историята на двете страни и култури чрез изследването на Баба Вида и Миравет.
 4. Да се даде възможност на децата да обогатят и разширят знанията си по роден език.
 5. Да се изследва замъка Миравет в реално време с директни средства.
 6. Да се сглоби макет на Баба Вида и да се нарисуват картини от  Миравет.

Краен продукт от дейностите по проекта

 1. Клип
 2. Електронна книжка
 3. Макет на замъка Баба Вида и рисунки на замъка Миравет

 

4. Предварителна програма на проекта

месец

Описание на дейностите

Организационен етап

Януари

Февруари

 1. Разпределяне на състава на екипите.
 2. Изясняване на ролите в екипите.
 3. Събиране на материали за крепостите и заобикалящата ги природна среда.
 4. Осигуряване на необходимия брой речници: испано – български и испано – каталунски (за  участниците от Тарагона)

Оперативен етап

Март

Април

Май

 1. Изработване на баджове за членовете на екипите и ръководителя.
 2. Проучване на материали в Интернет за крепостите.
 3. Проучване на материали на хартиен носител.
 4. Екскурзия до замъка Миравет.
 5. Представяне на информацията на хартиен носител, изписана на ръка.

Продуктивен етап

Май

 1. Изготвяне на рисунки на замъка Миравет.
 2. Сглобяване на макета (за участниците от Барселона).
 3. Изработване на електронна книжка.
 4. Изработване на клип.

 

 

Автор проект : Илиана Дъбова

Последни публикации