Динозаври

 

Динозаври

 

1. Данни за екипа

Име на конкретния проект

„Динозври“

Ръководител на проекта

Стефан Стефанов

Месторабота

СОУ за европейски езици „Свети Константин-Кирил Философ“

Длъжност

Главен учител

2. Данни за целевата група

Клас (класове), в който (които) се реализира проекта

  1. клас

Описание на целевата група

22 ученици от 1 Г клас (13 момичета и 9 момчета) с изучаване на френски език от СОУЕЕ – Русе

Има ли съгласие от родителите за използване на снимки на децата за популяризиране на дейността.

да

 

3. Данни за проекта

Тема на проекта

Филм „Динозаври“

Цел

Да се създаде анимационен филм „Динозаври“ посредством смартфон, работещ под Андроид

Задачи

Да се проучат детски енциклопедии за динозаврите; да се посети временна музейна експозиция за динозаври.

Да се създаде поддържащи проекта уебстраници в сайта на училището с вградени клипчета за динозаври, листи за оцветяване, игри, пъзели и оригами с динозаври, образци на стоп моушин филми за динозаври;

Да се гледа презентация за кратка история на киното, ролята на французите и русенци

Да се покаже как се създава анимационно кино

Краен продукт от дейностите по проекта

Уебстраница в сайта на училище по проекта с включени ресурси за реализиране на проекта, презентация; анимационен филм, публикуван в YouTube.

 

4. Предварителна програма на проекта

месец

Описание на дейностите

Организационен етап

Декември

Избор на тема, краен продукт и начин за реализирането му

Оперативен етап

януари

Проучване: индивидуални посещения на музейна експозиция, проучване на детски книги за динозаврите

Създава се поддържаща уебстраница с ресурси

февруари

Подготовка на декора и динозаврите-актьори. 

 

 

Продуктивен етап

март

Заснемане на филма, постпродукция, публикуване и представяне (YouTube, Фейслбук-страница на училището, общност „Начално образование“ ИКТ-конференция в Бургас)

 

Автор проект : Стефан Стефанов

Последни публикации