Детството пътува

 

Детството пътува

 

Заявяваме своето желание за участие в екип:

Учениците от 2а клас на ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, гр. Ботевград – 16 на брой, с класен ръководител Геновева Йотова;

Учениците от 2б клас на ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, гр. Мездра – 19 на брой, с класен ръководител Евгения Петкова;

Учениците от 1а клас на СОУ „Иван Вазов” (именувано до 2000 г. НУ „Св.св. Кирил и Методий”), гр. Нова Загора – 22-ма на брой, с класен ръководител Розалина Паскалева.

Идея на проектната работа: Вдъхновени от стихотворението „Детството сънува” на Петя Йорданова, три класа потеглят едновременно от три изходни точки – териториални, възрастови и културно-етносни, към своеобразното си съвместно пътешествие с интригуващ поглед към „големия живот”. Макар и жител на конкретно измерение, всеки е получил своя билет от една и съща начална спирка, наречена „Училище”. Поканата за общ полет във времето и пространството е заявена от най-големите – дали поради факта, че именно Ботевград е локалната родина на родния ни транспорт, или поради верността към традицията големите да водят малките към значимите неща… Може би и заради много повече от двете… Но малките поемат с искрена вяра по общия път, водени от лъчите на дружбата, откривателския порив и светлите мечти, за да начертаят заедно, опознавайки се и подкрепяйки се, най-чистите посоки на детската изобретателност. Защото от училищния двор започва голямото пътуване на детството към света на хората.

Предварителна работна програма:

1. Покана за общо пътуване с начална дата 01. 01. 2012 г. от второкласниците на г-жа Йотова към първолачетата от Мездра и Нова Загора за общо пътешествие, заявена  с писмо „Да се запознаем” и презентация „Не тръгвай сам на път” – доставка със средствата на традиционния куриерски транспорт (20. 12. 2012 г.).

2.  Поставена задача на първокласниците да изберат формата на запознанство и представяне (обмен на идеи между двата класа – 20. 12 – 23. 12. 2012 г.).

3. Писмо за съгласие от двата първи класа, придружено от изненади; заявка за опознаване, приятелство и партньорство в бъдещите общи спирки по време на пътуването.

4.  Обмен на идеи за проекто-спирките между трите класа:

 Спирка „В тишината свети” – спирката на приятелството, включваща кореспонденция, скайп дискусии, телефонни консултации; „Изненадай, подари, помогни”, визуални срещи в реално време.

 Спирка „За нови истини и изпитания” – спирката на учебния труд в интерактивна класна стая с иновативнaта учебна технология „Един компютър – много мишки” – Microsoft Mouse Mischief и Envision; разменени учебни роли; нови знания за новите приятели; среща с кинект-учител в гр. София.

Спирка „Вълшебни релси” – спирката на детската фантазия и творчески потенциал. След многократни пътувания с традиционен транспорт, как би изглеждала машината на времето- моята, нашата (на групата, на екипа ми, на класа ми); вълшебството на мисълта и мечтата.

Спирка „Училището дава ти билети” – спирката на малките репортери – интервюираните, интервюиращите. Тематични насоки:

● Училището днес през моите очи;

● Моята роля за моето училище, за моя роден край – пътят ми към предстоящото;

● Моето детство, нашето детство пътува – междинни срещи, възможни дестинации, традиции и перспективи с нашата машина на времето. Визията на срещата ни в бъдещето – около 2025- 2050г. (в края на пътя ни на ученици; в самостоятелния ни път на утвърдени хора в училището на живота; други идеи).

Стихотворението, което бе наша отправна точка и мотив за обща екипна проектна работа, ще бъде рецитирано едновременно на 24. 05. 2012 г. от трите класа. Тогава ще се финализира и проектът по предложения на учениците.

 

       ДЕТСТВОТО СЪНУВА


Училището в утрото е спряло
под слънцето, на покрива изгряло.
Две улици пред него. Вече чел си,
че те приличат на вълшебни релси.

Училището в тишината свети,
училището дава ти билети
за нови градове и разстояния,
за нови истини и изпитания.

Училището – тази бяла гара,
на път зове те с непозната вяра
и детството сънува ли, сънува,
че някой ден от тука ще отпътува.

 

 

Координати за връзка:

▫  Геновева Йотова – ОУ„Св.св. Кирил и Методий”, ж.к. "Васил Левски, ул. „ Д-р Адриян Атанасов“ № 8, ПК 2140,  гр. Ботевград, обл. София

 тел:  0887 64 25 27                  +359  0723/ 66-902 – служебен

ел. поща:  vevi_genoveva@abv.bg

 

▫ Евгения Петкова – ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, ул. „Чавдар войвода“ № 1, гр. Мездра,  обл. Враца

тел:  0878 681 618;                  +359  0910/ 9 – 22 – 03 – служебен

 ел. поща:  evgenia_p@abv.bg

 

▫  Розалина Паскалева – СОУ „Иван Вазов“, ул. „Петко Енев“ № 54, ПК 8900,  гр. Нова Загора, обл. Сливен

тел:  0889768879;                     +359  0457/ 6 – 20 – 44 – служебен

 ел. поща:  rozalina_paskaleva@abv.bg

 

Автори проект: Геновева Йотова, Евгения ПетковаРозалина Паскалева 

Последни публикации