Аз и светът около мен

 

Клуб "Аз и светът около мен"

 

1.Тема на проекта – Проектно-ориентиран модел на работа в клуб „Аз и светът около мен“.

Може би е добре да обясня по-подробно каква е връзката между работата на клуба и „Машината на времето“. Мечтата на много хора е да имат възможност да се пренасят в пространството и времето. Пример за това са и много холивудски филми. Задъжително ли е обаче машината да бъде реално превозно средство? В никакъв случай. Учениците ми са първокласници. Как най-лесно, най-бързо и най-сигурно мога да ги пренеса където и да е? Без декларации от родители и писма до РИО. Можем да изминем стотици километри в пространството с помощта на книгите. И пак с тях можем да навлезем дълбоко в земните недра и да излетим високо в Космоса. Можем да се върнем назад във времето или да се пренесем в бъдещето. Дъ бъдем изследователи на миналото и откриватели на нови светове. Добро предизвикателство за първокласници, нали?

2.Проектът ще се реализира в три етапа:

Ø Организационнен етап – в ЧК учениците се въвеждат в темата. Класът ще работи като колектив и въпреки, че децата са първокласници, съвместно ще се обсъждат идеите за реализиране на поставените цели.

Ø Оперативен етап – учениците се запознават най-общо и достъпно за възрастта им с  понятията «фантазия», «въображение», «машина на времето» (Час на класа). Запознават се с герои от българската и световна литература (Български език и литература). Дейностите, които съвместно ще реализираме, включват разговори по теми, близки до тяхната възраст; запознаване с литературни герои; създаване на „Училище за изследователи и търсачи”;изготвяне на изследователски дневник, в който да се споделят впечатления; табла, диплянки; конкурси за рисунка; изразително четене. На децата се поставят задачи да попълват редовно своите изследователски дневници, да описват, да рисуват, да споделят впечатления от своите „пътешествия“. Поставят се различни конкурси, в които децата имат възможност да се изявят.

Ø Продуктивен етап – проектът ще бъде представен в училищния сайт  http://www.bgclass.net/ , а постерите изложени във фоайето на училището и/или класната стая. Проектът е отворен и ще бъде продължен и в следващите учебни години.

3.Очаквани резултати:

Ø Предстоят доста изяви, в които децата да се включат. В края на своето начално образование, те ще разполагат с едни богато илюстрирани изследователски дневници, ще са открили най-ефективното превозно средство – своето въображение.

 

Автор проект : Йорданка Първанова

Последни публикации