Цветомира Антониева Алексиева

 

Цветомира Антониева Алексиева

 

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

АМТИ

гр.Пловдив

бакалавър

1999 г.

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

гр.Велико Търново

магистър

2007 г.

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

01.09.2000 г. до 01.07.2003 г.

гр. Габрово

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Учител по музика

От 01.09.2005 г.

гр. Габрово

ЦДГ „Младост”, ЦДГ „Мики Маус”

Учител по музика

 

 

Езикова квалификация:

Английски език

 

Области на научни интереси:

Музика и фолклор

 

Участие в български и международни проекти:

няма

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.)  ЦДГ «Младост»

Пощенски адрес (на училището): гр. Габрово, ул. «Лазурна» № 2  ПК 5312

Телефон (личен): 0897674721

E-Mail (личен): tsveti_aa@abv.bg

Website: (на класа, групата- при наличие): няма

Последни публикации