Татяна Илиева Илиева-Станева

 

Татяна Илиева Илиева-Станева

 

Образование:

 

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

ВТУ” Св.Св. Кирил и Методий”                           

Велико Търново

магистър

1990 г.

Тракийски Университет   Педагогически факултет

Ст. Загора

ресурсен учител

2012 г.

 

Професионален опит

 

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

от 11.11.1985 г.

гр. Габрово

ЦДГ „Младост”                           

старши учител

 

 

Езикова квалификация:

Руски език

 

Области на научни интереси:

Специална педагогика, фолклор и изкуства

 

Участие в български и международни проекти:

няма

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.)  ЦДГ «Младост»

Пощенски адрес (на училището): гр. Габрово, ул. «Лазурна» № 2  ПК 5312

Телефон (личен): 0885457728                                                      

E-Mail (личен): няма

Website: (на класа, групата- при наличие): няма

Последни публикации