Таня Ганева Ганева

 

Таня Ганева Ганева

 

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

ПУ „ Паисий Хилендарски”

Пловдив

магистър

1994

 

 

 

 

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

От 1999 година до сега .

СОУ « Любен Каравелов» Димитровград

 

учител

II ПКС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Езикова квалификация:

Слабо владеене на руски език.

 

Области на научни интереси:

Интересувам се от физика и астрономия.

 

Участие в български и международни проекти:

Участие в училищни проекти – С грижа за всеки ученик

Проект УСПЕХ

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.)  СОУ « Любен Каравелов»

Пощенски адрес (на училището): 6400 Димитровград ул. «З.Зограф» № 27

Телефон (личен): 0884 689262

E-Mail (личен): djawolesa@abv.bg

Website: (на класа, групата- при наличие):няма

 

към Митове и легенди за съзвездията

Последни публикации