Стоянка Костадинова Бонева

 

Стоянка Костадинова Бонева

 

 

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

ИДУ „Вела Благоева”

Русе

специалист

1985 г.

Тракийски  университет   Педагогически факултет

Ст. Загора

учител олигофрен-педагог ПУП

2001 г.

 

 

Професионален опит

 

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

от 01.09.1985 г.

гр. Габрово

ЦДГ „Първи юни”                           

детска учителка

от 01.02.2010 г.

гр. Габрово

ЦДГ „Младост”                           

старши учител

 

 

Езикова квалификация:

Руски език

 

Области на научни интереси:

Специална педагогика и фолклор.

 

Участие в български и международни проекти:

няма

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.)  ЦДГ «Младост»

Пощенски адрес (на училището): гр. Габрово, ул. «Лазурна» № 2  ПК 5312

Телефон (личен): 0896434048

E-Mail (личен): stkostadinova@abv.bg

Website: (на класа, групата- при наличие):няма

Последни публикации