Стефан Крумов Стефанов

Стефан Крумов Стефанов

 

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

Полувисш педагогически институт

Русе

Специалист

1993

Русенски университет „Ангел Кънчев“

Русе

Бакалавър

1996

Русенски университет „Ангел Кънчев“

Русе

Магистър

2005

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

1993 – до момента

Русе

СОУ за европейски езици «Св. Константин-Кирил Философ»

Начален учител

2005 – 2009

Русе

«Дом на учителя»

Обучител към НПЦ при МОН по програмата «Базови и специфични компютърни умения»

 

 

Езикова квалификация:

–––––––––––––––––––––––––––

 

Области на научни интереси:

Прилагане на информационните и комуникационни технологии в учебния процес

 

Участие в български и международни проекти:

Проекти на Сдружение «Образование и технологии»:

Проекти с клас-партньор от ГОУ СОШ 1825, Москва, Русия

 

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.)  СОУ за европейски езици «Св. Константин-Кирил Философ»

Пощенски адрес (на училището): Русе, ул. «Студентска» 10

Телефон (личен): 0889569161

E-Mail (личен): stefanov.bg@gmail.com

Website: (на класа, групата- при наличие): http://kids.souee.org/

 

към Динозаври

Последни публикации