Станимира Бончева Паскова

 

Станимира Бончева Паскова

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

Пловдивски университет „Пайсий Хилендарски”

гр. Пловдив,

България

Бакалавър –

Българска филология

2002г.

Филиал на ПУ „Любен Каравелов”

Гр. Кърджали,

България

Бакалавър –

Английски език

2004г.

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

2003 – 2005г.

гр. Момчилград

СОУ»Н.Й.Вапцаров»

Учител по български език и литература

2006-2009г.

гр. Кърджали

СОУ»Кл. Охридски»

Учител по английски език

2009- понастоящем

гр. Кърджали

СОУ»П.Р.Славейков»

Учител по английски език

 

 

Езикова квалификация:

Английски език – ниво С1;

Немски език – ниво В2;

Руски език – ниво А2;

 

Области на научни интереси:

Превод, лингвистика, крос- и интеркултурна коммуникация;

Участие в български и международни проекти:

Участие в международния проект «Европейски училища за жива планета « на WWF-Австрия и WWF-Румъния и фондация ERSTE;

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.)  . СОУ»П.Р.Славейков»- гр. Кърджали

Пощенски адрес (на училището): ж.к. Възрожденци, 6600, Кърджали..

Телефон (личен): 0877 597 668

EMail (личен): stanimirapaskova@abv.bg

Website: (на класа, групата- при наличие): http://www.slaveykovenglishcorner.blogspot.com/

 

към Междукултурен диалог за бъдещето

Последни публикации