Румяна Илчева Неминска

 

Румяна Илчева Неминска

 

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

СУ „Климент Охридски”

Р. България

магистър

1999 г.

 

 

 

 

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

1998 – 2011

97 СОУ

МОНМ

учител

2011 – към момента

137 СОУ

МОНМ

учител

 

 

Езикова квалификация:

Английски език – A2

 

Области на научни интереси:

гражданско образование, религия, философия,

 

Участие в български и международни проекти:

2011 г. „Медиа образователни работни пакети на учителя" – ДИУУ – СУ

2011 г. „Въртележка” – Институт Отворено Общество

2010 г. – Мултипоинт технологии

2010 г. – 2009 г. – Консултант по Платформа за създаване на проекти – Институт Отворено Общество

2009 г. – Екологичен проект „Стела” – Технически Университет

2009 г. – „Врата към училище” – автор учебно помагало

2008 г. – „Различни зедно” – обучител

Лична информация:

Месторабота (училище, ОДК, др.)  137 СОУ «Ангел Кънчев».

Пощенски адрес (на училището): гр. София, бул. Европа 135

Телефон (личен): 0889 713 615

E-Mail (личен): rineminska@gmail.com

Website: (на класа, групата- при наличие):

 

към СОФИЯ – 100 ЛИЦА: „4-D изследователски проект"

Последни публикации