Румен Желязков Андреев

 

Румен Желязков Андреев

 

 

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

ПУ„П“Хилендарски“

Пловдив

висше

1980

ТУ

Сливен

висше

2003

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

1980-2009

Сливен

образование

учител

2009-2011

Шивачево

СОУ„Г“Каравелов“

учител

 

 

 

 

 

 

Езикова квалификация:

руски език,английски език

 

Области на научни интереси:

прородни науки

 

Участие в български и международни проекти:

–––––––––––––––––––––––––––

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.)  СОУ„Г“Каравелов“

Пощенски адрес (на училището):

общ. Твърдица
гр. Шивачево ул.„ Д.Еленски “ 5
СОУ „ Г.Каравелов “

Телефон (личен): 0896890808

E-Mail (личен): r_andreev@abv.bg

Website: (на класа, групата- при наличие):

 

към История и традиции на град Шивачево

Последни публикации