Розалина Стоянова Паскалева

Розалина Стоянова Паскалева

Образование:

 

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”

Велико Търново

България

магистър

1988 г.

 

Професионален опит

 

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

01. 09. 1988 – 2009г.

гр. Нова Загора

СОУ «Иван Вазов»

 

учител

10. 11. 2009- 20012г.

гр. Нова Загора

СОУ «Иван Вазов»

 

старши учител

 

 

Езикова квалификация:

 

 

 

Разбиране

Разговор

Писане

 

Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно устно изложение

 

 

А1

Испански език

А1

Испански език

А1

Испански език

А1

Испански език

А1

Английски език

 

А2

Руски език

А2

Руски език

А2

Руски език

А2

Руски език

А2

Руски език

 

 

 

Области на научни интереси:

  1. Проектно-ориентирано обучение, иновационни образователни техники  и технологии.
  2. Мулти-маус технологията Microsoft Mischief, един компютър много мишки.
  3. Енвижън.
  4. Музика – изготвяне на методически разработки и мултимедийни презентации към издателство „Булвест 2000”.

 

Участие в български и международни проекти:

                1. Международен проект   „Европа в училище”. 

              2. Национални проекти:

              2.1. „Здрави зъби”; 

              2.2. „Здравословно хранене”;

              2.3. „ Mouse Mischief: Един  компютър- много мишки”, Е-книга на учителя;

              2.4. „Училищният двор в една учебна година”; 

              2.5. „Енвижън”.

              3.  Училищен проект  „Училище на детските мечти”. 

 

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.)  СОУ «Иван Вазов», гр. Нова Загора

Пощенски адрес (на училището): “, ул. „Петко Енев“ № 54, ПК 8900,  гр. Нова Загора, обл. Сливен

 

Телефон (личен): 0889768879

E-Mail (личен): rozalina_paskaleva@abv.bg

Website: (на класа, групата- при наличие): http://umnici4.webnode.com

 

към Детството пътува

Последни публикации