Радостинка Димитрова Христова

 

Радостинка Димитрова Христова

 

 

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

ИДНУ „Н. Крупская“

София

България

Бакалавър

НУП

1976г.

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

1980 г. – към този момент

София

137 СОУ

„Ангел Кънчев“

Начален

учител

Езикова квалификация:

–––––––––––––––––––––––––––

 

Области на научни интереси:

Интерактивни техники на преподаване, познавателно развитие на учениците, гражданско образование

Участие в български и международни проекти:

Проект  „Имало едно време…една приказка“–2011/2013г–съвместен проект, разработен от Европейски училища в Италия, Обединеното кралство, България, Турция, Румъния и Испания–драматизации на приказки, реализирани на ниво клас.

Лична информация:

Месторабота (училище, ОДК, др.)  137 СОУ „Ангел Кънчев“

Пощенски адрес (на училището):   София, бул.Европа 135

Телефон (личен):      0887 20 51 69

EMail (личен)

Website: (на класа, групата- при наличие):

 

към СОФИЯ – 100 ЛИЦА: „4-D изследователски проект"

Последни публикации