Пепа Маринова Барболова

Пепа Маринова Барболова

 

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

ВТУ” Св.Св. Кирил и Методий”                           

Велико Търново

бакалавър

1996 г.

 

 

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

от 01.09.1976 г. до 01.09. 1980 г.

гр. Габрово

ЦДГ „Аврора”                           

детска учителка

от 01.09.1980 г. до 01.06. 2002 г.

гр. Габрово

ЦДГ „Слънце”                              

детска учителка

от 01.09.2008 г.

гр. Габрово

ЦДГ „Младост”                           

старши учител

 

 

Езикова квалификация:

Руски език

 

Области на научни интереси:

Фолклор, изобразително изкуство и поезия.

 

Участие в български и международни проекти:

няма

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.)  ЦДГ «Младост»

Пощенски адрес (на училището): гр. Габрово, ул. «Лазурна» № 2  ПК 5312

Телефон (личен): 0895466024

E-Mail (личен): няма

Website: (на класа, групата- при наличие): няма

Последни публикации