Пепа Георгиева Янева

 

Пепа Георгиева Янева

 

 

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

ПУ „Паисий Хилендарски“

гр. Пловдив

Магистър

1996г.

 

 

 

 

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

1994г.

с. Рудник

НУ «Д-р Петър Берон»

Начален учител

1996г.

гр. Бургас

ОУ «Христо Ботев»

Възпитател в начален етап

01. 09. 1996г.

гр. Бургас

ОУ «Антон Страшимиров»

Главен начален учител

 

 

Езикова квалификация:

/

 

Области на научни интереси:

Български език и литеретура, Информационни технологии, Изкуства

 

Участие в български и международни проекти:

„ Пътешествие из България“, учебен проект „Моят Бургас“- ITF 2009, Виена  

„Толерантност, приятелство, красота“, учебен проект „Млад журналист“ –ITF 2010,  Берлин    

„Е-Доброволци“, модул: „Е-книга на учителя“, учебен проект „Мъдроизворница“ – 2011, Москва

 

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.) ОУ «Антон Страшимиров», гр. Бургас

Пощенски адрес (на училището): гр. Бургас, к-с Славейков, до бл. 28

Телефон (личен): 0887 66 43 03

EMail (личен): p_ianeva72@mail.bg; p.ianeva72@hotmail.com

Website: (на класа, групата- при наличие): /

Последни публикации