Парашкева Минкова Кибритева

Парашкева Минкова Кибритева

 

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

ШУ „Константин Преславски”

Шумен

висше, магистър

1995

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

1989г

Карнобат

Просвета

Детски учител

Начален учител с преподаване на английски език

 

Езикова квалификация:

преподавател по английски език в начална степен

 

Области на научни интереси:

Педагогика в ранна училищна възраст, използване на IT  в обучението, проектно ориентирано обучение.

 

Участие в български и международни проекти:

"Пътешествие из България" – ITF 2009, български проект, представен на Европейски форум на учителите – новатори във Виена 2009г.

"Толерантност, приятелство, красота", български проект, представен на Европейски форум на учителите – новатори в Берлин 2010г.

Teacher’s E-book – български проект, представен на Европейски форум на учителите – новатори в Москва

Лична информация:

 

Месторабота СОУ «Св. св. Кирил и Методий» гр. Карнобат

Пощенски адрес: 8400 гр. Карнобат ул. «Д. Благоев» № 44

Телефон (личен): 0878983043

E-Mail (личен): pepinas69@teacher.bg

Website на класа: http://parvia2011.blogspot.com/

 

към Чао, Леонардо

Последни публикации