Надя Йорданова Георгиева

 

Надя Йорданова Георгиева

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

В. Търново

Бакалавър

1999

ШУ “ Епископ Константин Преславски“

Шумен

Магистър

2010

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

1996 – 2000г.

Левски

ОУ „М. Горки“

Възпитател в начална степен

2000 – 2002г.

Левски

ОУ „М. Горки“

Начален учител

2002 – 2012г.

Левски

ОУ „М. Горки“

Помощник-директор

 

 

Езикова квалификация:

Английски език – І Ниво

Области на научни интереси:

Информационни технологии, Гражданско образование и Природни и обществени науки

 

Участие в български и международни проекти:

–         Проект по програма „Коменски“;

–         „Електронна книга на учителя“

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.)  Основно училище «Максим Горки?

Пощенски адрес (на училището): 5900 Левски, обл. Плевен, ул. В. Априлов №50.

Телефон (личен): 0887647902

E-Mail (личен): nadi_74@abv.bg

Website: (на класа, групата- при наличие): ……………………………………………..

Последни публикации