Мими Миткова Виденова

 

Мими Миткова Виденова

 

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

ТУ

София

Магистър

2000

СУ

София

СДК

2011

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

2007-

София

73 СОУ

Учител по Информатика и ИТ

2004-2007

София

140 СОУ

Учител по Информатика и ИТ

 

 

 

 

 

 

Езикова квалификация:

Английски – добро ниво;

Руски – много добро ниво.

Области на научни интереси:

Имплементиране на ИКТ в образователния процес.

Технологии на бъдещето.

Менажиране на ИТ проекти.

Участие в български и международни проекти:

– Работих и продължавам да работя активно по програмата на НР за иновации в образованието и доразвивам проекта Find, Research, Make difference. През 2009 г. училището кандидатства по програмата на Hewlett Packard Innovations in Education, която  провежда конкурс в региона на Европа, Близкия Изток, Африка и Азия за иновативни проекти в образователната сфера. На различни висши и средни училища се дава възможност да защитят свои проекти, за да бъдат спонсорирани от компанията. След спечелване на проекта се ангажирах с неговото внедряване. В рамките на проекта бе изграден Интерактивен кабинет, оборудван с предоставените технологии. По моя идея бе закупена Интерактивна бяла дъска, която технологично допълва оборудването и доразвива възможностите за работа. Съдействах на колегите за реализиране на предвидените уроци и оказвах техническа помощ. Запознах учениците с предоставената техника. Претендирам за авторство над името „Класна стая на бъдещето”, което е често използвано в последните години. (за повече информация:  http://mimividenova.web.officelive.com/proekt_hp.aspx )

– Участвам и в проекта по глобалната програма на Майкрософт Partners in learning, като Live@Edu  училище.  Глобалната програма Partners in learning подкрепя проекти и инициативи в средното образование, съответстващи на националните приоритети в областта на ИТ. Това е възможност предоставена от Microsoft на училищата за създаване на електронна поща (за всеки ученик и учител) на базата на собствен домейн, създаване на уеб сайт, 25 GB лично пространство за онлайн съхранение на файлове (за всеки потребител), възможност за онлайн създаване, редактиране и споделяне на документи, безплатно използване на ресурси предоставени от компанията. Участието ни в този проект ни предоставя множество възможности от които ние се активно се възползваме. За работата ми по този проект бях отличена като един от топ иновативните учители от цял свят и бях избрана да се присъединя към международната мрежа на Partners in learning, която осигурява професионално развитие на правителствени служители, училищни ръководители и възпитатели от цял свят да предприемат нови подходи за преподаване и учене, чрез използване на технологиите. За подпомагане учениците да развиват уменията на 21-ви век, а преподавателите да се свързват, да си сътрудничат и да споделят опит, добри практики и ресурси с цел реализиране потенциала на учениците. (за повече информация:  http://mimividenova.web.officelive.com/liveedu.aspx)

– Опитът и идеите, които съм натрупала и които използвам в практиката са базирани  на постоянно следене тенденциите в образованието и ИКТ, както в национален, така и в световен мащаб. През изминалата 2011 година продължих работата си. Използвах наличните ресурси (хардуерни и софтуерни), потърсих възможности и решения те да бъдат активно оползотворени. Разработих и реализирах проекта Math@Technology, който вече познавате.. Проекта обединява няколко инициативи: Съчетаване на обучението по Математика и Информатика, обучение на учениците за работа с няколко софтуерни продукта,  с Таблет РС-та и имплементиране на технологиите в образователния процес. На тази база разработих методика за обучение на учениците от 9 клас по ИТ с приложение в часовете по математика. През настоящата учебна година проекта ще бъде включен в обучението и реализиран и от други преподаватели по ИТ и математика.

Проекта е абсолютно новаторски, без да е заимстван отникъде. Цялостната идея, методическа разработка и пилотно изпитание е реализирано от мен. Изпробван в практиката се оказа с голям бъдещ потенциал. Подобна практика, базирана на учебните планове и стратегията на МОМН за имплементиране на ИКТ в учебния процес, го прави национално значим, а като добра практика може да бъде представен и на международно ниво.

– Работата ми продължава. От миналата година използвам ресурсите на Интерактивния кабинет в обучението на учениците ми от 5-тите класове. Продължавам да използвам най-новите технологии в ежедневната си практика, да обучавам учениците си за работа с тях, да популяризирам последните технологични решения и да търся нови приложения. А най-голямото признание и искрена оценка остава блясъкът в очите на децата…

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.)  73 СОУ «Владислав Граматик»

Пощенски адрес (на училището): 1404 София, ул. Георги Измирлиев 2.

Телефон (личен): 0884 98 51 35

EMail (личен): mimi.videnova@sou73.bg, mimi_vid@abv.bg 

Website: (на класа, групата- при наличие): В рамките на проекта предстои създаване на уеб сайт. Неговият адрес ще мога да ви предоставя след  регистрирането му. 

Последни публикации