Мая Детелинова Тисовска

 

Мая Детелинова Тисовска

 

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

ЮЗУ „Н. Рилски“

Благоевград

България

Магистър

НУП

1996г.

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

1996 – към този момент

София

137СОУ          „Ангел  Кънчев“

Начален учител

 

 

 

Езикова квалификация:    английски език

 

Области на научни интереси:

ИТ в обучението, интерактивни техники на преподаване,  познавателно развитие на учениците, гражданско образование

 

Участие в български и международни проекти:

Проект  „Децата в образованието и обществото“–2010г./Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“/- образователна дейност, проведена по програмите за бизнес- обучение на „Джуниър Ачийвмънт България“.

Проект  „Училищният  двор в една учебна година“–2010-2011г. /„Училищният ни двор–една учебна година в една минута“/.

Проект  „Училищен плод“–2011г./Грижата за здравето на децата и борбата с наднорменото тегло при децата в начална училищна възраст/.

Проект  „С внимание към всеки учител, с грижа за всеки ученик“–2011–2012г./Секторна програма Коменски за регионални партньорства/, съвместно с РИО–София,  Столичен център за работа с деца–София, Департамент по образованието в Рига,  латвийско училище и организацията на училището към него.

Проект  „Имало едно време…една приказка“–2011–2013г.–съвместен проект, разработен от европейски училища в Италия, Обединеното кралство, България, Румъния, Турция и Испания–драматизации на приказки, реализирани на ниво клас.

 

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.)   137 СОУ„Ангел Кънчев“                                                                                                              

Пощенски адрес (на училището):   София,  бул. Европа 135 

Телефон (личен): 0889 50 57 75

E-Mail (личен): maiaka@abv.bg                                                                                          

Website: (на класа, групата- при наличие):

към СОФИЯ – 100 ЛИЦА: „4-D изследователски проект"

Последни публикации