Марияна Николова Колева

 

Марияна Николова Колева

 

Образование:

 

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

ИДУ „Вела Благоева”

Русе

специалист

1978 г.

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

01.09.1980 г. до

01.09.1986 г.  

гр. Габрово

ЦДГ „Слънце”                             

детска учителка

01.09.1986г. до

26.09.1992г.  

гр. Габрово

ЦДГ „ Бодра смяна”                             

детска учителка

от 01.09.2006 г.

гр. Габрово

ЦДГ „Младост”                           

старши учител

 

 

Езикова квалификация:

Руски език

Области на научни интереси: Музика и фолклор

 

Участие в български и международни проекти:

няма

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др ЦДГ «Младост»

Пощенски адрес (на училището): гр. Габрово, ул. «Лазурна» № 2  ПК 5312

Телефон (личен):0893458728

E-Mail (личен): няма

 

Website: (на класа, групата- при наличие): няма

Последни публикации