Мариана Досева Ачева

 

Мариана Досева Ачева

 

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

СУ „Кл. Охридски”

София България

Магистър

НУП

1994г.

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

1994 – към този момент

София

137 СОУ „Ангел Кънчев”

Начален учител

 

 

 

 

Езикова квалификация:

немски език, руски език

Области на научни интереси:

ИТ в обучението, интерактивни техники на преподаване, познавателно развитие на учениците, гражданско образование

Участие в български и международни проекти:

  1. Проект „Мостове за диалог и доверие” – 2009г. /Асоциация „Човешки права-стъпка по стъпка”/ – участие в обучителна програма „Приемно училище”.
  2. Проект „Децата в образованието и обществото” – 2010г.  /Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”/ – образователна дейност, проведена по програмите за бизнес-обучение на „Джуниър Ачийвмънт България”.
  3. Проект: „Толерантност, приятелство, красота” – 2010г. /Програма „Партньори в познанието”/ – участие с проект „Красивото в нас и около нас”.
  4. Национална програма „Училището – територия на ученика”, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап” – 2011г. – автор и координатор на училищен проект „Алианс „Детски хоризонти” за зала за занимания по интереси.
  5. Проект: „С внимание към всеки учител, с грижа за всеки ученик” -2011-2012г. /Секторна програма Коменски за регионални партньорства/, съвместно с РИО-София, Столичен център за работа с деца -София, Департамент по образованието в Рига,  латвийско училище и организацията на училището към него.
  6. Проект „Имало едно време … една приказка" – 2011-2013г. – съвместен проект, разработен от европейски училища в Италия, Обединеното кралство, България, Румъния, Турция и Испания – драматизации на приказки, реализирани на ниво клас.
 

 

 

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.): 137 СОУ „Ангел Кънчев”

Пощенски адрес (на училището): гр. София, бул. Европа №135

Телефон (личен): 0885 93 08 28

EMail (личен): m_acheva@abv.bg

Website: (на класа, групата- при наличие): http://137sou-2b.schools.officelive.com

 

към СОФИЯ – 100 ЛИЦА: „4-D изследователски проект"

Последни публикации