Любка Стоянова Георгиева

Любка Стоянова Георгиева

 

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

ШУ „Константин Преславски”

Шумен

Висше, магистър

1988г.

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

1988г.

Карнобат

Просвета

Начален учител с преподаване на руски и английски език

Езикова квалификация:

преподавател по руски и английски език в начална степен

 

Области на научни интереси:

проектно обучение, използване на IT  в обучението, интегриране и обучение на деца със СОП

Участие в български и международни проекти:

Лична информация:

 

Месторабота: СОУ «Св. св. Кирил и Методий» гр. Карнобат

Пощенски адрес: 8400 гр. Карнобат ул. «Д. Благоев» № 44

Телефон (личен): 0888766499

EMail (личен): shmat_z@abv.bg

Website на класа: http://parvivklas2010.blogspot.com/

 

към Чао, Леонардо

Последни публикации