Лора Алексанрова Кънчева

Лора Алексанрова Кънчева

 

Образование:

 

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

РУ „Ангел Кънчев”

Гр. Русе

магистър

2000 г

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

2000-2001

Русе

ОУ „В. Априлов”

възпитател

2001-2002

Русе

ОУ „Братя Миладинови”

начален учител

2002-2004

Русе

ОУ „Алеко Константинов”

– възпитател

– начален учител

2004- до днес

Русе

СОУ за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ”

– начален учител

 

 

Езикова квалификация:

–––––––––––––––––––––––––––

 

Области на научни интереси:

ИКТ, История

 

Участие в български и международни проекти:

Global Children’s Challenge; Да направим училището привлекателно за младите хора „Успех”

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.)  СОУЕЕ „Свети Константин-Кирил Философ”

Пощенски адрес (на училището):

СОУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ"

ул. "Студентска" № 10

гр. Русе 7004

Телефон (личен): 0888962851

E-Mail (личен): lorya@abv.bg

Website: (на класа, групата- при наличие)

 

към Моят град Русе

Последни публикации