Криси Георгиева Дянкова

 Криси Георгиева Дянкова

 

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

СОУ„Г“Каравелов“

Шивачево

основна

2011

 

 

 

 

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Езикова квалификация:

английски език

 

Области на научни интереси:

природни науки

 

Участие в български и международни проекти:

–––––––––––––––––––––––––––

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.)  СОУ„Г“Каравелов“

Пощенски адрес (на училището): ………………………………………………………………..

Телефон (личен): 0879477781

E-Mail (личен): kyisi9604@abv.bg

Website: (на класа, групата- при наличие):

Последни публикации