Йорданка Стойнова Николова

Йорданка Стойнова Николова

Образование:

 

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

СУ „Св.Климент Охридски“

Гр. София

магистър

1991г.

 

 

 

 

 

Професионален опит

 

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

1993-1994

Гр. Пловдив

СОУ „Д. Матевски“

Начален учител

1994-2012

Гр. Пловдив

ОУ „Кочо Честеменски“

Начален учител

 

 

 

 

 

 

Езикова квалификация:

Руски, англ.език – II ниво

 

Области на научни интереси:

Българска литература, история на България, иновативни педагогически практики

 

Участие в български и международни проекти:

  • „Електронна книга на учителя“,
  • „Училището – територия на учениците", модул „Подкрепа на целодневното обучение от начален етап".,
  •  научен проект на тема: „Равнище на владеене на съвременния български книжовен език от студентите от специалност „Педагогика” 2011 г.”

 

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.)  ОУ „Кочо Честеменски“

Пощенски адрес (на училището): 4002 град Пловдив, ул.„Севастопол» №28.

Телефон (личен):0889601127

E-Mail (личен): iosnikolova@abv.bg

Website: (на класа, групата- при наличие): http://decata-na-nikolova.webnode.com/

 

Последни публикации