Искра Пеева Пеева

Искра Пеева Пеева

 

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Велико Търново/България

магистър

1993 год.

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Бургас

СДК – Информационни технологии

2009 г.

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

1987 – 2012

Бургас

НБУ «М. Лъкатник»

Начален учител

 

 

Езикова квалификация:

–––––––––––––––––––––––––––

 

Области на научни интереси:

Информационни технологии

Работа в екип

Проекно-ориентирано обучение в началното училище с интегриране на технологиите

Иновации в обучението

 

Участие в български и международни проекти:

·         Национална програма „Училището – територия на учениците“, модул „Развитие на извънкласни дейности“ на МОН 2008 год. – реализация – Национален клавирен конкурс „Бъдещето на България“, организиран от НБУ „М. Лъкатник“ Бургас.

 

·         Проект „Празници и обичаи“ – Коменски 2008 год.

·         „Бургаски влажни зони“ – включен в Проекта „Пътешествие из България“ на Сдружение „Образование и технологии“ –  участвал на Европейски форум за учители-новатори Берлин    23 – 25 март 2010.

 

 

·         „С приятели онлайн“ /Безопасно в Интернет/ – включен в Проект Толерантност, приятелство, красота“ на Сдружение „Образование и технологии“ –  участие в Научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие" Бургас 2010.

·         „Компютър в нужда се познава“ /Фолклорните области в България/ – участие в Иновации в обучението и познавателното развитие, 29–31.08.2011, гр. Бургас

·         „Силата на мъдростта и вярата на младостта заедно“ – включен в Проект „Машина на времето“ на Сдружение „Образование и технологии“

·         Участие в „Е-книга на учителя“, представена на Европейския образователен форум в Москва 22-24 март 2011 год.

·         Участие в организацията и провеждането на:

o   Национално състезание по ИТ IT Знайко за ученици 1–4 клас.

o   Летни лагер-школи по Информационни технологии за ученици 1–12 клас – IT Знайко Ваканция и IT Общество.

 

 

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.)  – НБУ «М. Лъкатник» Бургас

Пощенски адрес (на училището): ………………………………………………………………..

Телефон (личен): 0878456407;  0887708668

E-Mail (личен):   iskra_peeva@lakatnik.org

Website: (на класа, групата- при наличие): http://iskrapeeva.wordpress.com/

 

към Силата на мъдростта и вярата на младостта заедно

Последни публикации