Иваничка Георгиева Любенова

 

Иваничка Георгиева Любенова

 

Образование:

 

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

ВТУ” Св.Св. Кирил и Методий”                           

Велико Търново

магистър

1989 г.

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

01.09.1984 г. до

01.09.1986 г.  

гр. Габрово

ЦДГ „Слънце”                             

детска учителка

01.09.1984г. до

26.09.1998г.  

гр. Габрово

ЦДГ „Осми март”                              

детска учителка

от 01.09.2006 г.

гр. Габрово

ЦДГ „Младост”                           

старши учител

 

 

Езикова квалификация:

Гръцки и руски език.

Области на научни интереси:

Фолклор, изобразително и театрално изкуство.

 

Участие в български и международни проекти:

няма

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.)  ЦДГ «Младост»

Пощенски адрес (на училището): гр. Габрово, ул. «Лазурна» № 2  ПК 5312

Телефон (личен): 0899144561

E-Mail (личен): няма

 

Website: (на класа, групата- при наличие): няма

Последни публикации