Златка Господинова Атанасова – Ночева

Златка Господинова Атанасова – Ночева

 

Образование:

 

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

Пловдивски университет ”Паисий Хилендарски”

гр.Пловдив Република България

висше

Начална училищна педагогика

1989 година

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

гр.Пловдив Република България

висше

Обучение по информационни технологии в началното училище

2008 година

 

 

Професионален опит

 

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

1989 година

гр. Хасково

ОУ «Свети Иван Рилски»

начален учител

 

Езикова квалификация:

–––––––––––––––––––––––––––

Области на научни интереси:

–––––––––––––––––––––––––––

Участие в български и международни проекти:

През изминалата 2011 година участвах в проекта на Сдружение Начално образование “Училищният двор в една учебна година” и спечелих комплект мишки за класа от Майкрософт.

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.)  Основно  училище «Св. Иван Рилски» гр. Хасково

Пощенски адрес (на училището): гр. Хасково бул. «Раковски» 24

Телефон (личен): 0885679300        0898677618.

E-Mail (личен): zlatka19@abv.bg

Website: (на класа, групата- при наличие): Имам сайт на предишния клас – 4 клас www.vklass.webnode.com  , на настоящия първи клас все още нямам – предстои избработването му.

 

към Пътуване с машината на времето

Последни публикации