Златина Прокопова-Димитрова

 

Златина Прокопова-Димитрова

 

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

Висш педагогически

институт 

 

Благоевград

магистър

1987

 

 

 

 

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

От 1987г до 2012

Царево

Обл. Бургас

СОУ «Н.Вапцаров»

 

Начален учител

 

Езикова квалификация:

–––––––––––––––––––––––––––

 

Области на научни интереси:

Иновационни методи в обучението в начален курс, използване на ИТ в началното училище,  ценностната ориентация на родители и ученици

 

Участие в български и международни проекти:

“ Електронна книга на учителя”

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.)    СОУ «Н.Вапцаров» – гр.Царево

Пощенски адрес (на училището):     ул. «Хан Аспарух» 38

Телефон (личен):                                  0886686540

E-Mail (личен):                                     z_prokopova@abv.bg

Website: (на класа, групата- при наличие):  1kl2010.webnode.com

 

към Искам да ти разкажа…/Централен Балкан , Рила , Черно море/

Последни публикации