Евгения Първанова Петкова

Евгения Първанова Петкова

Образование:

 

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

Югозападен университет „Неофит Рилски”

гр. Благоевград

Магистър

1989 год.

Департамент за информация и усъвършенстване на учители

гр.

София

Едногодишна специализация

1996 год.

 

Професионален опит

 

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

1984 – 1986 год.

с. Лик, общ. Мездра

ОУ «Св. Климент Охридски»

Начален учител

1986-1990 год.

гр. Роман,           обл. Враца

НУ «П. Р. Славейков»

Начален учител

1990г.  до момента

гр. Мездра,         обл. Враца

ОУ «Св.св. Кирил и Методий»

Главен учител в начален етап

 

 

Езикова квалификация:

 

 

 

Разбиране

Разговор

Писане

 

Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно устно изложение

 

 

А2

Руски език

А2

Руски език

А2

Руски език

А2

Руски език

А2

Руски език

 

 

                     

 

Области на научни интереси:

  1. Проектно-ориентирано обучение, иновационни образователни техники  и технологии.
  2. Мулти-маус технологията Microsoft Mischief, един компютър много мишки.
  3. Hot Potatoes.
  4. Енвижън.

Участие в български и международни проекти:

  1. http://itlearning-bg.com/E-book/ZaProekta_1.aspx Е-книга на учителя

 

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.)  ОУ «Св.св Кирил и Методий»

Пощенски адрес (на училището): 3100 гр. Мездра, ул. «Чавдар войвода» №1

Телефон (личен): 0878 681 618

EMail (личен): evgenia_p@abv.bg

Website: (на класа, групата- при наличие): http://my-school-mz.webnode.com/

 

––––––––––––––––––––

⃰ За да попълните полетата, моля изтрийте точките.

 

 

към  Детството пътува

Последни публикации