Добринка Иванова Георгиева

Добринка Иванова Георгиева

 

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

ИДУ

гр. Русе

Професионален бакалавър

1979

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

От 1989 до днес

Горна Оряховица

ЦДГ «Ален мак»

Старши учител

От 1982 до 1989

Горна Оряховица

ОДЗ «Радост»

учител

От 1979 до 1982

с.Янтра

ЦДГ «В.Терешкова»

учител

 

 

Езикова квалификация:

 

Области на научни интереси:

ИКТ

 

Участие в български и международни проекти:

ЕИЦ Велико Търново – „Европа за децата, Европа с децата“

Проект Коменски – Многостранно партньорство –„Математика и наука – пътешествие в страната на чудесата“

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.)  ЦДГ »Ален мак»

Пощенски адрес (на училището): 5100 гр. Горна Оряховица ул.»Ангел Кънчев»№43

Телефон (личен): 0885664605

E-Mail (личен): dobrinka_ge@abv.bg

Website: (на класа, групата- при наличие): http://4ervenata6ap4ica.blogspot.com/

Последни публикации