Геновева Михайлова Йотова

 

Геновева Михайлова Йотова

Образование:

 

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

ВПИ – Благоевград

Благоевград

магистър

1984

ЮЗУ „Неофит Рилски”

Благоевград

Едногодишна специализация

1994

 

Професионален опит

 

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

От 01.09.1988 г. до 14.09.2007 г.

Етрополе

ОУ «Хр. Ботев»

учител

От 15.09.2007 г. до 11.07.2008 г.

Ботевград

ОУ «В. Левски»

учител

От 11.08.2008 г. до 24.08.2009 г.

Ботевград

РИО – София област, ОУ „Св. св. Кирил и Методий”

директор

От 24.08.2009 г.

Ботевград

ОУ „Св.св. Кирил и Методий”

старши учител

Езикова квалификация:

 

 

 

Разбиране

Разговор

Писане

 

Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно устно изложение

 

 

А2

Английски език

А2

Английски език

А2

Английски език

А2

Английски език

А1

Английски език

 

А2

Руски език

А2

Руски език

А2

Руски език

А2

Руски език

А2

Руски език

 

 

 

Области на научни интереси:

  1. Проектно-ориентирано обучение, иновационни образователни техники  и технологии.
  2. Мулти-маус технологията Microsoft Mischief, един компютър много мишки.
  3. Hot Potatoes.
  4. Енвижън.
  5. История на образованието.

Участие в български и международни проекти:

  1. http://itlearning-bg.com/E-book/Autors/GenovevaYotova.html  Е-книга на учителя
  2. Проект „Успех”.

Лична информация:

Месторабота (училище, ОДК, др.)  ОУ «Св.св. Кирил и Методий»

Пощенски адрес (на училището): Ул. «Д-р Адриян Атанасов» №8, Ботевград, 2140

Телефон (личен): 0887642527, 0895660930

EMail (личен)vevi_genoveva@abv.bgvevi_genoveva@liveedu.bg

Website: (на класа, групата- при наличие): http://parvolache.schools.officelive.com/default.aspx

http://pyrvolache-iunache.webnode.com/

 

към Детството пътува

Последни публикации